Главная

Условия использования сайта Компании PigTec

Умови користування

PigTec.com - умови користування

Увага! Перед використанням даного веб-сайту уважно прочитайте ці умови. Використання вами цього сайту означає, що ви приймаєте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, просимо вас покинути цей веб-сайт. Ці умови регулюють використання вами сайту і будь-якого його вмісту (наприклад, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій), який PigTec.com може надавати за допомогою сайту (разом іменовані «матеріали»), а також будь-яких послуг, що надаються PigTec.com за допомогою сайту (разом іменовані «послуги»).

Використання веб-сайту «веб-сайт PigTec.com».

Якщо інше не передбачено, то цим PigTec.com дозволяє застосовувати веб-сайт PigTec.com тільки для особистого некомерційного використання. Використання веб-сайту PigTec.com в будь-яких суспільних чи комерційних цілях (у тому числі на іншому веб-сайті або в комп'ютерних мережах) суворо забороняється. У разі виготовлення копій будь-яких матеріалів на таких копіях слід зберігати всі повідомлення про авторське та інші майнові права, що містяться в оригінальних матеріалах. Ви не маєте права змінювати матеріали, а також відкрито демонструвати, відтворювати або поширювати їх. У взаємовідносинах між вами і PigTec.com веб-сайт PigTec.com належать PigTec.com. Будь-яке несанкційоване використання веб-сайту PigTec.com може привести до порушення законів про авторські права, товарні знаки та інших законів.

Доступ до даного веб-сайту

Під час реєстрації з метою створення облікового запису на веб-сайті PigTec.com або при спілкуванні з PigTec.com через веб-сайт PigTec.com для отримання продуктів або послуг PigTec.com може попросити вас надати деякі особисті дані. Ви погоджуєтесь на надання достовірних, точних, дійсних і повних даних (і, продовжуючи користуватися своїм обліковим записом на веб-сайті PigTec.com, ви повинні оновлювати ці дані з метою підтримки їх достовірності, точності, дійсності та повноти). Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності вашого пароля для доступу на веб-сайт PigTec.com, а також за всі дії, що здійснюються з використанням цього пароля. Ви погоджуєтесь негайно повідомляти PigTec.com про будь-яке несанкційоване використання вашого пароля або порушення безпеки, пов'язане з веб-сайтом PigTec.com. PigTec.com зберігає за собою право вимагати від вас зміни пароля, якщо вже не вважає його безпечним. Умови доступу на веб-сайт PigTec.com, що надається на підставі інших окремо укладених угод між PigTec.com і вами, замінюють собою умови, що містяться у цьому розділі.

Заборонене використання

Ви погоджуєтесь утримуватися від використання веб-сайту PigTec.com (у тому числі будь-яких матеріалів або послуг, які ви можете отримувати, користуючись даними веб-сайтом): у такий спосіб, що порушує будь-які місцеві, регіональні, державні, зарубіжні чи міжнародні постанови, положення, правила, приписи, договори або інші законодавчі акти (кожен окремо іменується «закон»); з метою переслідування та занепокоєння інших осіб; з метою удання себе за іншу фізичну або юридичну особу або іншого викривлення вашого зв'язку з фізичними або юридичними особами; або з метою втручання в роботу або порушення роботи веб-сайту, серверів PigTec.com або мереж, поєднаних з веб-сайтом PigTec.com Надалі ви погоджуєтеся: не користуватися ніякими засобами отримання інформації з даних, роботами або аналогічними способами для збору даних у зв'язку з веб-сайтом PigTec.com, і не намагатися отримати несанкційований доступ до будь-яких даних веб-сайту PigTec.com інших облікових записів, комп'ютерних систем або мереж, поєднаних з веб-сайтом PigTec.com допомогою злому, вилічування паролю або іншими засобами.

Припинення дії ліцензії

Якщо інше не передбачено, то цим PigTec.com має право без повідомлення, в будь-який час і за будь-якої причини припинити, призупинити або змінити вашу реєстрацію на веб-сайті, а також припинити доступ до неї або змінити умови такого доступу. Ви можете в будь-який час припинити відвідувати веб-сайт PigTec.com і отримувати доступ до нього. У разі порушення цих умов ваш дозвіл на використання веб-сайтом PigTec.com автоматично припиняється, і вам слід негайно знищити завантажені або друковані матеріали (і будь-які їх копії).

Відмова від відповідальності

Веб-сайт PigTec.com надається «як є» і «з усіма помилками», а весь ризик щодо якості та продуктивності веб-сайту PigTec.com покладається на вас. PigTec.com не гарантує, що цей веб-сайт буде відповідати вашим вимогам, не гарантує безперебійності, швидкості, безпеки або безпомилковості його роботи та полагодження наявних в них помилок. PigTec.com не надає жодних гарантій щодо результатів, які можуть бути отримані внаслідок використання веб-сайту PigTec.com, а також щодо точності або надійності будь-яких відомостей, отриманих за допомогою веб-сайту uni2biz.org. Ніякі усні чи письмові рекомендації або відомості, отримані вами за допомогою веб-сайту PigTec.com або через PigTec.com, її відповідних посадових осіб, керівників, співробітників чи агентів будь-яких таких юридичних осіб (разом іменовані «сторони PigTec.com») не створюють ніяких гарантій. PigTec.com не надає жодних гарантій відшкодування збитків по праву справедливості.

Обмеження відповідальності

Ні в якому разі жодна із сторін PigTec.com не несе відповідальності ні за які непрямі, спеціальні, наступні, каральні або штрафні збитки або збитки, розмір яких перевищує 1 (один) євро (в тому числі збиток від неотримання доходів, упущеної вигоди, втрати репутації, втрати можливості використання, перерви у господарській діяльності або інших нематеріальних збитків), що виникають внаслідок або у зв'язку з веб-сайтом PigTec.com (у тому числі внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання веб-сайту PigTec.com), незалежно від того, чи базуються такі збитки на гарантії, контракті, правопорушення, законодавчому акті будь-якої іншої правової теорії, навіть якщо будь-яка зі сторін PigTec.com була повідомлена (або повинна була знати) про можливість таких збитків.

Внесення змін до веб-сайту PigTec.com

PigTec.com зберігає за собою право в будь-який час без повідомлення вносити зміни в веб-сайт PigTec.com призупиняти або припиняти їхню роботу. Наприклад, PigTec.com в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та / або послуги або у згадані в них продукти і ціни. У разі старіння матеріалів і послуг PigTec.com не зобов'язується оновлювати їх.

Відомості про користувачів

Надаючи будь-які відомості про користувача, ви заявляєте і гарантуєте наступне: ви володієте всіма правами на надані вами відомості про користувача (в тому числі всіма правами на аудіо-, відео-або цифрові записи, що містяться в цих відомостях, а також їх відтворення) або, в іншому випадку, ви придбали всі необхідні права на ці відомості, які дозволяють вам надавати PigTec.com описані в цьому документі права на них, і ви оплачували, оплачуєте і будете оплачувати в повному обсязі всі ліцензійні та митні збори, а також будь-які інші обов'язкові платежі, що випливають з будь-якого комерційного або некомерційного використання відомостей про користувача; ви є тією особою, зображення та / або голос якого представлені у відомостях про користувача, в іншому випадку у вас є дозвіл від кожної особи (в тому числі згода батьків або опікунів будь-якої особи, яка не досягла 18 (вісімнадцяти) років), зображення та / або голос якого представлені у відомостях про користувача, з метою надання PigTec.com описаних у цьому документі прав на ці відомості; надані вами відомості про користувача не порушують авторських прав, прав на товарні знаки, патентних прав, прав на комерційну таємницю або інших прав інтелектуальної власності, прав на недоторканність приватного життя або будь-яких інших юридичних чи моральних прав автора, що належать третім особам; ви добровільно відмовляєтеся від усіх «моральних прав автора» на надані вами відомості про користувача, якими ви можете володіти; наскільки вам відомо, відомості про користувача, що надаються вами, є достовірними, точними, і не є свідомо неправдивими; надані вами відомості про користувача не порушують ніяких законів (в тому числі про експортний контроль, захист прав споживачів, недобросовісної конкуренції, заходи по боротьбі з дискримінацією або брехливої реклами); надані вами відомості про користувача не є і обґрунтовано не можуть вважатися дискредитуючими, наклепницькими, злісними, або упередженими за расовими, етнічними, релігійними або іншими мотивами, образливими, що несуть в собі незаконну загрозу, або незаконно переслідують будь-яку особу, групу осіб або компанію; ці відомості також не є і обґрунтовано не можуть вважатися вульгарними, порнографічними, непристойними або порушують чиюсь приватну життя, і ви не отримували і не будете отримувати від третіх осіб ніяких компенсацій або винагород за надання вами відомостей про користувача; надані вами відомості про користувача не містять в собі ніяких матеріалів з веб-сайтів третіх осіб і ніяких листів або електронних адрес, контактної інформації чи телефонних номерів третіх осіб, крім ваших власних; надані вами відомості про користувача не містять в собі ніяких вірусів, «черв'яків», шпигунських або рекламних програм, а також інших потенційно шкідливих програм або файлів; надані вами відомості про користувача не містять в собі ніяких відомостей, які ви вважаєте конфіденційними, особистими або захищеними правом власності; та надані вами відомості про користувача не містять в собі ніяких незапитуваних або недозволених рекламних оголошень, матеріалів або повідомлень, небажаних повідомлень, листів, які розсилають по декількох адресах, з тим щоб одержувач розіслав його іншим адресатам, і не представляють собою фінансових пірамід або запитів в будь-яких інших формах.

Електронні інформаційні повідомлення

При відвідуванні сайту або під час відправлення електронних повідомлень на адресу PigTec.com ви спілкуєтеся з PigTec.com за допомогою електронних засобів. PigTec.com може відповісти вам по електронній пошті або опублікувати повідомлення на сайті. Ви погоджуєтеся з тим, що всі такі повідомлення, оголошення або інші інформаційні повідомлення, що надаються вам PigTec.com за допомогою електронних засобів, задовольняють будь-яким правовим вимогам щодо письмової форми таких інформаційних повідомлень.